איתור נזילות
טיפול בעזרת מנוף הרמה
תליית שילוט על מגדלים
מילוי סדקים
חיזוק אריחים רופפים
מילוי סדקים על חזית מניין
סגירת מרווחים בין אבני חיפוי
ניקוי ואיטום קירות מסך
מערכות הרמה בחבלים
ניקוי חזיתות אבן באזרת לחץ מים
עבודה בחללים מוקפים